Tilbage
 

Nyd naturen og vis hensyn

 

Nyd dine dyk og vis især hensyn til fuglene i reservater, sårbare områder og områder med rastende vadefugle i Det Sydfynske Øhav. I ynglefuglereservater er al adgang forbudt 1. marts-15. juli.