Tilbage
 

Dykkerspots

 

 

M/F Ærøsund

Søndag d. 5. oktober 2014 blev M/F Ærøsund sænket som kunstigt rev og nyt dykkerspot i Det Sydfynske Øhav. Vraget ligger på godt 19 meter vand i Ringgårdsbassinet cirka 550 meter udfor kysten ved Ballen på Fyn. Toppen af vraget (færgens skorsten) ligger blot 6 meter under havets overflade og er derfor interessant for både fridykkere og flaskedykkere. Læs mere her

 

 

Dykkersti i Lindelse Nor
For snorkeldykkere og flaskedykkere.

 Øhavsmuseet har etableret en dykkersti ud for Højklint i Lindelse Nor på vestsiden af Langeland. Her kan du her opleve forhistorien under vandet.

Det særlige ved Lindelse Nor og Det Sydfynske Øhav er den store forekomst af oversvømmede stenalderlandskaber. Ved Højklint kan du se træstubbe og væltede træstammer fra stenalderskoven ligge frit på havbunden. Bearbejdet flint kan du også finde, hvis du ved, hvad du skal kigge efter.

 Dybden på stedet er to-tre meter, stien er 500 m lang, der er udlagt syv poster undervejs, som fortæller både om stenalder, den "druknede" skov og dyr og planter på stedet. Parkering: For enden af Klæsøvej, 5900 Rudkøbing.

Møllegab ved Ærøskøbing Havn
For øvede dykkere med snorkel eller flaske.

På en undersøisk odde ud for Ærøskøbing ligger resterne af bopladser og begravelser fra jægerstenalderen under havets overflade. Bosættelserne ved Møllegabet er fra Ertebøllekulturen, og undervandsarkæologer har fundet løse menneskeknogler hist og her, og i et  heldigt tilfælde også resterne af en begravelse foretaget i en stammebåd. På et ganske lille område kan man følge Ertebøllekulturens liv og død gennem mange hundrede år.

Parkering: Ved Ærøskøbing Havn, 5970 Ærøskøbing.

Lunkebugten ved Tåsinge
For let øvede flaskedykkere.

I slutningen af Anden Verdenskrig sænkede tyskerne et antal motortorpedobåde i Lunkebugten.

Skibene lå ved et lille værft i Svendborg for at blive færdigudrustet til krigen, men var endnu ikke klar, da tyskerne sænkede dem for at undgå, at de faldt i allierede hænder.

Fire både er fundet, og de ligger på ni-12 meter vand, hvor strømmen kun er svag, så de er tilgængelige for  let øvede flaskedykkere. Ifølge overleverede beretninger skulle der ligge i alt seks-otte skibe på havets bund, de sidste er bare ikke fundet endnu. Måske finder du dem?

Nærmeste slæbested til dykkerbåd findes på Lars Møllers Kaj, 5700 Svendborg.

 

Find flere dykkerspots på www.dyk-sydfyn.dk Se også app'en: 'Outdoor Guide - Det Sydfynske Øhav'