Tilbage
 

Nyd naturen og vis hensyn

  

Nyd naturen under jagten og vis især hensyn til fuglene i reservater, sårbare områder og områder med rastende vadefugle i Det Sydfynske Øhav. I ynglefuglereservater er al adgang forbudt 1. marts-15. juli.

 

Hvor åer, bække og lignende løber ud i hav eller fjordene, er der  faste regler om fredningsbælter. Undervandsjagt er forbudt nærmere end 500 meter fra midten af udløbet. Hvis vandløbets udmunding er mindre end to meter bredt, gælder reglen om fredningsbæltet kun 16. september-15. marts.

Der er i fiskeriloven fastsat mindstemål og fredningstider for visse fisk. Hvis du fanger fritsvømmende fisk på minimum 45cm og fladfisk på minimum 35 cm er du generelt på den sikre side dog med visse undtagelser. Det er under ingen omstændigheder tilladt at beholde, transportere eller opbevare fisk under mindstemål samt fredet fisk. Fisk, der er fanget i fredningstiden eller ikke opfylder mindstemålet, skal straks sættes ud  i frit vand, så vidt muligt i levende tilstand.

Læs mere om midstemål og fredningstider for fisk.

HUSK at købe fisketegn. Du kan købe det her: www.fisketegn.dk


Det er generelt tilladt at jage i saltvand. I ferskvand er det forbudt.