Tilbage
 

Gode jagtspots

 

Thurø Rev

Et let tilgængeligt spot tæt på Svendborg. Gode muligheder for fladfisk på den kolde årstid. Specielt godt, når vinden er svag eller i vest.
Parkering: I skoven efter Østerskovvej 10, 5700 Svendborg. Herefter ca. 200 m sti til vandet.

 

Langelands sydøstkyst

Her er flere gange afviklet danmarksmesterskab i undervandsjagt, og undervandsjægere fra hele landet kommer året rundt på grund af gode muligheder for at fange fladfisk og fritsvømmende fisk. Bedst ved svag vind eller når vinden er i vest.
Parkering: Ved stranden 300 m øst for fra Strandvej 1, 5935 Bagenkop.

 

Sønderhjørne på Horne Land
Leopardbund med gode chancer for at fange havørred. Specielt godt  i dagtimerne om vinteren og på sommernætter, og især ved svag vind og vind fra fra nordøst. 

Parkering: Ved stranden for enden af Dyndkrogvej, 5600 Faaborg. Herfra følges stranden ca. 1,5 km mod syd til Sønderhjørne.

 

Kysten ved Sct. Albert på Ærø
Store fladfisk, multer og havørred er skudt her. Spottet er specielt godt, når vinden er svag, nordlig eller vestlig.
Parkering: Ved stranden 100 m øst for Havsmarken 1, 5960 Marstal.

 

Se flere gode UV-jagt spots på app'en: 'Outdoor Guide - Det Sydfynske Øhav'