Tilbage
 

Nyd naturen og vis hensyn

 

Nyd naturen og husk, at adgang til kysten skal altid foregå ad offentlig vej. Desuden skal du holde dig i en afstand af mindst 50 meter fra private, bebyggede områder.

Kystfiskeri er tilladt overalt, men du skal huske at købe fisketegn. Køb det på www.fisketegn.dk

Der er i fiskeriloven fastsat mindstemål og fredningstider for visse fisk og krebs. Hvis du fanger fritsvømmende fisk på minimum 45cm og fladfisk på minimum 35 cm, er du generelt på den sikre side dog med visse undtagelser. Det er under ingen omstændigheder tilladt at beholde, transportere eller opbevare fisk under mindstemål samt fredede fisk. Fisk, der er fanget i fredningstiden eller ikke opfylder mindstemålet, skal straks sættes ud  i frit vand, så vidt muligt i levende tilstand.

Læs mere om midstemål og fredningstider for fisk.