Tilbage
 

Gode fiskepladser

 

Stenodden på Tåsinge
Nordvendt kyst med stenrev til vadefiskeri vinter og forår.  Mulighed for havørreder, hornfisk, skrubber og ål. De fleste fisker ude på selve odden, men strækket går en kilometer ind mod Lunkebugten i vestlig retning og en kilometer i sydlig retning. Stenodden er også en fin fiskeplads i kølige juni-nætter.

Parkering: I vejkanten for enden af Stenoddenvej, 5700 Svendborg.

Frankeklint på Langeland
Vest- og nordvendt kyst rundt om Langelands nordspids. Pragtfuldt ørredområde. På selve spidsen kan vadefiskes hen over et stort muslingerev. Sydpå bliver det dybere med mulighed for at fange meget store fisk.

Parkering: For enden af Houvej, 5953 Tranekær. 

Oldemark på Ærø
Sydvestvendt kyst med dybt vand og varierende bundforhold. Fang havørreder og pænt store torsk. I øvrigt kan hele Ærøs sydkyst betragtes som et langt fiskestræk med masser af fiskeplads og mulighed for også hornfisk og fladfisk.

Parkering: For enden af grusvej mod syd fra Oldemarksvej 6, 5970 Ærøskøbing.

Rundt om Avernakø

Den lille ø har gode ørredoplevelser hele vejen rundt lands kysten, så der er altid en plads med god vind.

Parkering: På havnen i 5600 Faaborg, hvorfra færgen sejler til Avernakø.

 

Se flere gode fiskepladser på Havørred Fyns hjemmeside: www.seatrout.dk og på app'en: 'Outdoor Guide - Det Sydfynske Øhav'

eller køb bogen 117 Fine Fynske Fiskepladser