Tilbage
 

Nyd naturen og vis hensyn

Det Sydfynske Øhav er et internationalt fuglebeskyttelsesområde, hvor flere af de ubeboede øer og holme samt områder på de beboede øer er fuglereservater og sårbare yngleområder.

I reservaterne er der ikke er adgang fra 1. marts til 15. juli, og du skal holde mindst 50 meters afstand til kysten.

I Øhavet finder du året rundt flokke af rastende vandfugle, som du skal undgå at forstyrre. Sejl altid udenom og nyd fuglene på afstand.

 

Læs naturens færdselsregler

 

Download folderen Sydfynske Øhav Vildtreservatet