Tilbage
 

Pipstorn Skov ved Faaborg

Fra bondestenalderen  til jernalderen – i cirka 4000 år - var Pipstorn Skov en populær begravelsesplads, og skoven indeholder den tætteste koncentration af fortidsminder på hele Fyn.

 

Du kan finde stendysser, gravhøje fra bronzealderen og tuegrave fra jernalderen. Mange af dem er synlige og fint restaureret, og der er offentlig adgang til skoven.

 

Området emmer af dyb og stille ro, der er gode stier og fine udsigter. Fra rastepladsen ved Lucienhøj kigger man ud over Det sydfynske Øhav, og fra Alléskoven og mod nord er frit udsyn til de tidligere vådområder Bjørnemosen og Lysmosen over til det stejle bakkedrag, som Diernæs ligger på.

Hele Pipstorn Skov er udlagt som kulturarv.

 

Parkering: 150 m sydøst for Lucienhøj 14, 5600 Faaborg.

Mere information
Læs mere om Pipstorn Skov på  www.kulturarv.dk/1001fortaellinger/da_DK/pipstorn-skov.
Hent en folder om Pipstorn Skov på det lokale turistbureau