Tilbage
 

Kystens glemte spisekammer
Smag på kysten i Det Sydfynske Øhav 

Kysterne i Det Sydfynske Øhav gemmer på mange glemte og oversete herligheder, som kan spises. Øhavets kyster er karakteriseret ved salte strandenge, hvor planterne er tilpasset den høje saltkoncentration i jorden.

Langs kysterne lever der også mange dyr på det lave vand for eksempel strandkrabbe, fjordrejer og blåmuslinger. Desuden er der et rigt fugleliv.

 

Få en oplevelse i særklasse sammen med områdets naturvejledere, hvor du kan smage på kystens spisekammer.